Iedere dag juichend naar de opvang, dat is de bedoeling van Vette BSO. Zodat ouders echt met een gerust hart en zonder schuldgevoel kunnen werken in de wetenschap dat hun kind niet alleen veilig is bij enthousiaste begeleiders, maar dat het ook nog iets beleeft, ontdekt, meemaakt. Daarom organiseren wij dagelijks een vette activiteit, kijk maar eens naar ons programma. Hangen of je vervelen, dat doen we niet bij Vette BSO.

Bij het samenstellen van het programma hanteren wij 3 V’s: Vet, Veilig en Verantwoord. Aan die criteria moeten alle activiteiten voldoen. We zijn ook dol op variatie en afwisseling - de ene week een knutsel, de week daarna het zwembad. Op maandag bowlen, op dinsdag naar het Waalstrandje. En we nemen natuurlijk eigen inbreng van de kinderen zoveel mogelijk mee en stemmen de activiteiten af op de samenstelling en leeftijdsopbouw van de groep(en).

Pedagogisch beleid

Vette BSO is anders. Wij gaan er veel op uit. Wat zeg ik? We gaan er iedere dag op uit! Sinds april 2017 heeft Vette BSO ook geen vaste groepsruimtes meer. Voor ons maakt dat niet zo heel veel uit - we kwamen er toch al niet vaak. Maar het behoeft wel enige toelichting. In ons Pedagogisch Beleidsplan worden onze ideeën en werkwijze uitgebreid uit de doeken gedaan. Hieronder vind je ook ons Veiligheidsbeleid.

GGD Inspectie - kwaliteitseisen Wet Kinderopvang

Wij worden regelmatig door de GGD gecontroleerd of wij aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang voldoen. De inspectierapporten vind je hier:

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De V van Verantwoord blijkt ook uit ons MVO beleid. We doen wat we kunnen als kleine organisatie. Dat betekent op dit moment bijvoorbeeld dat we kritisch inkopen (duurzaam en fair trade), onze CO2 uitstoot compenseren, iets simpels als dubbelzijdig printen (als we al printen) en op duurzaamheid letten bij het activiteitaanbieders. Ook ons prijsbeleid is duurzaam - ons uurtarief is gelijk aan het normbedrag, ook bij een 40-weken-contract.

Vette BSO kreeg in 2011 een groene giraf - de prijs voor de 3e duurzaamste BSO van Nederland

Oudercommissie

De oudercommissie van Vette BSO bestaat uit drie  kritisch en enthousiast meedenkende ouders. De oudercommissie heeft formeel adviesrecht als we we bepaald beleid willen wijzigen. Zodat wij niet zomaar het tarief, pedagogisch beleid of de openingstijden kunnen veranderen.

Heb je vragen of opmerkingen voor de oudercommissie, dan kun je mailen naar oc@vettebso.nl.

De groepen

Vette BSO heeft twee groepen van maximaal 20 kinderen tussen 4 en 12 jaar. De ene groep bestaat uit kinderen van de Biezenkamp in Beek-Ubbergen en in de andere groep "zitten" kinderen van de St Nicolaasschool in Nijmegen.

Per groep werkt op iedere 10 kinderen minimaal één vaste beroepskracht die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen op de groep. Het kan voorkomen dat we een stagiaire hebben, die loopt dan (boventallig) mee.

Ons team bestaat op dit moment uit vijf vaste medewerkers. We vinden het belangrijk dat iedereen elkaar leert kennen - medewerkers én kinderen. Beide groepen ondernemen dan ook meestal samen wat (naar het zwembad of Wylermeer). Of we verzamelen ergens en splitsen op naar leeftijd of belangstelling.

Vervoer en het milieu

Zonder gemotoriseerd vervoer geen Vette BSO. Minpunt aan al deze verplaatsing is de uitstoot van viezigheid die daarmee gepaard gaat. Naast fijnstof en andere smurrie, stoot de bus 250 gram CO2 per kilometer uit. Als je bedenkt dat een zuinige personenauto minder dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoot dan is dat dus best veel.

Omdat niet op pad gaan geen optie is compenseert Vette BSO haar CO2 uitstoot door compensatie credits in te kopen bij de Climate Neutral group. Van dat geld worden duurzame projecten gefinancierd, zoals de bouw van windmolenparken of het aanplanten van bomen.

Daarnaast hoopt Vette BSO een bijdrage te kunnen leveren door awareness te kweken onder kinderen, ouders, medewerkers en activiteitenaanbieders door te vermelden hoeveel CO2 uitstoot er gegenereerd wordt bij het vervoer naar een lokatie waar een activiteit plaatsvind.

Bekijk in de tabel hier onder hoeveel CO2 het vervoer van Vette BSO tot nu toe heeft uitgestoot (taxi niet meegerekend).

Staafdiagram waarin de co2 uitstoot van het BSO-vervoer per maand wordt weergegeven

Over de website

De website is het verzamelpunt voor iedereen die iets met Vette BSO te maken heeft.

Alle kinderen, ouders en medewerkers hebben een login waarmee ze toegang hebben tot het intranet.

Voor iedere soort gebruiker zijn er specifieke opties. Medewerkers kunnen er presentielijsten bijhouden en ongevallen registreren, ouders kunnen er facturen inzien en desgewenst met iDeal betalen en ook extra opvang inboeken.

Iedereen met een login kan stemmen op de activiteiten en een idee voor een activiteit toevoegen.

De website gebruikt alleen cookies voor het beveiligde gedeelte zodat bijgehouden kan worden of iemand is ingelogd.

De site is volledig ontwikkeld met open source software, en draait bij Greenhost duurzame hosting.