Iedere dag juichend naar de opvang, dat is de bedoeling van Vette BSO. Zodat ouders echt met een gerust hart en zonder schuldgevoel kunnen werken in de wetenschap dat hun kind niet alleen veilig is bij enthousiaste begeleiders, maar dat het ook nog iets beleeft, ontdekt, meemaakt. Daarom organiseren wij dagelijks een vette activiteit, kijk maar eens naar ons programma. Hangen of je vervelen, dat doen we niet bij Vette BSO.

Bij het samenstellen van het programma hanteren wij 3 V’s: Vet, Veilig en Verantwoord. Aan die criteria moeten alle activiteiten voldoen. We zijn ook dol op variatie en afwisseling - de ene week een knutsel, de week daarna het zwembad. Op maandag bowlen, op dinsdag naar het Waalstrandje. En we nemen natuurlijk eigen inbreng van de kinderen zoveel mogelijk mee en stemmen de activiteiten af op de samenstelling en leeftijdsopbouw van de groep(en).

Pedagogisch beleid

Samen met pedagoog Petra Dijkers hebben wij een eigen pedagogisch beleid ontwikkeld. Kenmerkend hierin is de rol van onze medewerkers. Zij zijn rolmodellen, doen gezellig mee aan de activiteiten en hebben oog voor kinderen.

GGD Inspectie - kwaliteitseisen Wet Kinderopvang

Wij worden jaarlijks door de GGD gecontroleerd of wij aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang voldoen. Zo voeren wij ieder jaar een risico inventarisatie en evaluatie uit op het gebied van veiligheid en gezondheid op onze BSO. Bovendien besteden wij, als actieve BSO, extra aandacht aan ons veiligheidsbeleid: per activiteit worden de risico’s geïnventariseerd en wij gaan alleen met aanbieders in zee die hun veiligheidsbeleid aantoonbaar serieus nemen. Er kan tenslotte van alles gebeuren in het zwembad of het skatepark - door ons goed voor te bereiden kunnen we ongelukken voorkomen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

De V van Verantwoord blijkt ook uit ons MVO beleid. We doen wat we kunnen als kleine organisatie. Dat betekent op dit moment bijvoorbeeld dat we kritisch inkopen (duurzaam en fair trade), onze CO2 uitstoot compenseren, iets simpels als dubbelzijdig printen (als we al printen), op duurzaamheid letten bij het activiteitaanbieders en dat we de opvang in deze tijd van bezuinigingen betaalbaar houden.


Vette BSO kreeg in 2011 een groene giraf - de prijs voor de 3e duurzaamste BSO van Nederland

Oudercommissie

De oudercommissie van Vette BSO bestaat uit vier  kritisch en enthousiast meedenkende ouders. De oudercommissie heeft formeel adviesrecht als we we bepaald beleid willen wijzigen. Zodat wij niet zomaar het tarief, pedagogisch beleid of de openingstijden kunnen veranderen.

Heb je vragen of opmerkingen voor de oudercommissie, dan kun je mailen naar oc@vettebso.nl.

BSO Lokaties

We hebben twee lokaties voor twee groepen van maximaal 20 kinderen: Kulturhus in Beek-Ubbergen en de Mix in Nijmegen.

Per groep werkt op iedere 10 kinderen minimaal één vaste beroepskracht die verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen op de groep.  Bij minder dan 10 kinderen is er altijd nog een tweede volwassene (vaste begeleider) aanwezig. Het kan voorkomen dat we een stagiaire hebben, die loopt dan (boventallig) mee.

Ons team bestaat op dit moment uit vijf vaste medewerkers. We vinden het belangrijk dat iedereen elkaar leert kennen - medewerkers én kinderen. Beide groepen ondernemen dan ook meestal dezelfde activiteit (naar het zwembad of Wylermeer).

Het Kulturhus fungeert als Headquarters. Op rustige dagen en in de vakanties vindt de opvang van beide groepen daar plaats. Vaak ook verzamelen we kinderen van beide lokaties  op het Kulturhus en splitsen daarna weer op naar leeftijd of keuze van de kinderen. De kleuters gaan dan bijvoorbeeld naar het Klimpaleis terwijl de grote kinderen meedoen aan een toeptoornooi. Op deze manier zijn er altijd bekende gezichten voor de kinderen aanwezig.

Vette BSO - Kulturhus, Beek Ubbergen

Vette BSO opereert sinds juli 2013 vanuit een lokatie in het Kulturhus in Beek-Ubbergen (HQ). Deze lokatie heeft plaats voor 20 kinderen van 4 t/m 12 jaar. We lunchen daar en organiseren er workshops (koken, knutselen, muziek en zo). De ruimte wordt gedeeld met andere partijen, maar is zoveel mogelijk door ons gezellig ingericht. We hebben daar ook leesvoer (tijdschriften), knutselspullen, spellen en vet speelmateriaal, zoals diabolo's, poi, devil sticks en leuke gadgets. Om buiten te spelen, hebben we de enorme groene speeltuin langs de Rijksweg tot onze beschikking.

Kinderen van Basisschool de Biezenkamp in Beek-Ubbergen, Titus Brandsma in Berg en Dal en de Rode en Blauwe Buut in Nijmegen worden uit school opgehaald en 's avonds weer thuis gebracht. In de vakanties is opvang voor bijna alle basisschoolkinderen uit de omgeving mogelijk.

Vette BSO in de Mix, Nijmegen

Sinds 2014 huren wij een tweede ruimte in de Mix aan de Krekelstraat in Nijmegen. Hier zijn we eigenlijk nooit omdat we zoveel mogelijk de hort op zijn en knutselworkshops of spelletjesmiddagen meestal in het Kulturhus (HQ) worden georganiseerd. Of we halen Mix kinderen van school op en brengen ze eerst naar het Kulturhus (HQ) om te verzamelen. Wanneer meer dan 20 kinderen aanwezig zijn, splitsen we de groep weer op naar leeftijd of keuze. Eén groep gaat dan altijd de deur uit.

De groep in de Mix bestaat ook uit maximaal 20 kinderen van 4 t/m 12 jaar. Op de rustige dagen en tijdens vakanties worden deze kinderen opgevangen vanuit het Kulturhus in Beek. Ouders geven hiervoor vooraf schriftelijk toestemming.

Kinderen van de St. Nicolaasschool worden van school opgehaald en 's avonds thuis gebracht. Er zijn ook opvangmogelijkheden voor kinderen van andere scholen uit de buurt (Goffert/ Grootstal) met een continu-rooster.

Vervoer en het milieu

Zonder gemotoriseerd vervoer geen Vette BSO, we gaan immers veel op pad en brengen daarna de kinderen thuis. Minpunt aan al deze verplaatsing is de uitstoot van viezigheid die daarmee gepaard gaat. Naast fijnstof en andere smurrie, stoot de bus 250 gram CO2 per kilometer uit. Als je bedenkt dat een zuinige personenauto minder dan 95 gram CO2 per kilometer uitstoot dan is dat dus best veel.

Omdat niet op pad gaan geen optie is compenseert Vette BSO haar CO2 uitstoot door compensatie credits in te kopen bij de Climate Neutral group. Van dat geld worden duurzame projecten gefinancierd, zoals de bouw van windmolenparken of het aanplanten van bomen.

Daarnaast hoopt Vette BSO een bijdrage te kunnen leveren door awareness te kweken onder kinderen, ouders, medewerkers en activiteitenaanbieders door te vermelden hoeveel CO2 uitstoot er gegenereerd wordt bij het vervoer naar een lokatie waar een activiteit plaatsvind.

Bekijk in de tabel hier onder hoeveel CO2 het vervoer van Vette BSO tot nu toe heeft uitgestoot (taxi niet meegerekend).

Staafdiagram waarin de co2 uitstoot van het BSO-vervoer per maand wordt weergegeven

Over de website

De website is het verzamelpunt voor iedereen die iets met Vette BSO te maken heeft.

Alle kinderen, ouders en medewerkers hebben een login waarmee ze toegang hebben tot het intranet.

Voor iedere soort gebruiker zijn er specifieke opties. Medewerkers kunnen er presentielijsten bijhouden en ongevallen registreren, ouders kunnen er facturen inzien en desgewenst met iDeal betalen en ook extra opvang inboeken.

Iedereen met een login kan stemmen op de activiteiten en een idee voor een activiteit toevoegen.

De website gebruikt alleen cookies voor het beveiligde gedeelte zodat bijgehouden kan worden of iemand is ingelogd.

De site is volledig ontwikkeld met open source software, en draait bij Greenhost duurzame hosting.