Een middag dwalen door het doolhof en spelen op de boerderij.